Skräddarsydda tjänster för ditt företag

Löpande bokföring

Fakturering
Leverantörsbetalningar
Reskontra
Momsredovisning

Rot/Rut-ansökan

Ekonomiska rapporter
Periodavstämning
Preliminär skattedeklaration


Årsbokslut & Årsredovisning

Inkomstdeklaration
Årsbokslut
Årsredovisning
Periodisering
Vinstutdelning 


Lönehantering

Arbetsgivardeklaration

Anställningsavtal 

Löneutbetalning

Lönebesked

Beräkning av löner
Semesterlön

Rådgivning & Avtalshantering

Rådgivning
Resultatplanering
Skatteplanering
Avtal
Kontrakt
Bouppteckning
Bodelning
Arvsskifte